שחרור ממעצר עד תום ההליכים

יש לזכור כי לכל אדם עומדת הזכות לחפות עד אשר הוכחה אשמתו

מעצר עד תום הליכים הוא צעד דרמטי ששולל מאדם את החופש שלו עוד בטרם הסתיימה החקירה, והוא ניתן במרים מסוימים בלבד. הוצא נגדכם צו מעצר שכזה? צרו קשר עם עו"ד מור ברכה כדי לוודא שהצו אכן עומד בתנאים המגבילים, וכדי לראות מה ניתן לעשות כדי להגן על האינטרסים שלכם.
תנאים להוצאת צו מעצר עד תום הליכים
כפי שציינו צו מעצר עד תחום הליכים הוא צעד חריג יחסית ששולל את חפותו של אדם עוד בטרם הוכרעה אשמתו. לפיכך צריכים להתקיים תנאים מסוימים על מנת שהוא יאושר ויצא לפועל. בין התנאים המגבילים לבין מעצר עד תום הליכים ניתן למנות: קיומן של ראיות לכאורה הקושרות את הנאשם לביצוע הפשע, היעדר חלופת מעצר אחרת או דרך אחרת לטפל בחשוד עד הכרעת הדין וסיבות נוספות. הסיבה המקובלת ביותר להוצאת צו מעצר מסוג זה קשורה בדרך כלל לקיומו של חשש סביר ששחרור הנאשם תפגע בחקירה, בראיות או בשלומו שלו או של סובביו. רק כאשר מתקיים תנאי או יותר מאלו שהוזכרו ומאחרים יכולה התביעה להגיש בקשה למעצר עד תום הליכים.

אפשרויות שחרור ממעצר עד תום הליכים
במקרים מסוימים נאשם יכול להשתחרר ממעצר עד תום הליכים. זה יקרה במידה וחלף פרק זמן מסוים מהוצאת צו המעצר שבמהלכו המשפט עוד לא התחיל. כמובן שזה לא נעשה באופן אוטומטי וניתן להגיש בקשת ארכה לתחילת המשפט, בקשה שתמנע את שחרור הנאשם. אם חלפו 9 חודשים מהמעצר וגם בפרק הזמן הזה עדיין לא ניתנה הכרעת דין יכול הנאשם להשתחרר, או לחילופין תינתן הארכה נוספת למתן הכרעת הדין והנאשם יישאר במעצר. גם במידה והחשוד מוכיח שהוא נעצר כאשר אין תנאים מספיקים לקיומו של הצו, יכול בית המשפט לבטל את הצו ולשחרר את הנאשם עד להכרעת הדין בעניינו.

מעצר קטין עד תום ההליכים - מה אומר החוק לגביו?
כשזה נוגע לתחום ייצוג בעבירות קטינים החוק הוא מעט שונה ונועד כדי להגן על הקטינים ולמנוע נזקים עתידיים גדולים שיפגעו באפשרויות השיקום. צו מעצר עד תום הליכים ניתן לקטינים רק במידה וישנו שש סביר ששחרור הקטין יביא לשיבוש הליכים או יסכן את ביטחונו שלו או של אדם אחר. משך הזמן בו ניתן לעצור קטינים במעצר עד תום הליכים הוא 6 חודשים, אך בית המשפט העליון יכול להאריך את פרק הזמן ב-45 ימים בכל פעם, כך שאין זה אומר שלאחר חצי שנה הוא ישתחרר באופן אוטומטי. לפי החוק קטינים יוחזקו בתא מעצר נפרד מבגירים ואסור לעצור קטינים שטרם מלאו להם 14.