שינוי עילת סגירת תיק

הסיבות לסגירת התיק יכולות להיות מגוונות כאשר לסיבה שתירשם יש השפעה מכרעת על העתיד

פעמים רבות תיקים פליליים נפתחים ולאחר מכן נסגרים ללא הגשת כתב אישום. סגירת התיק מחוסר אשמה אינה כמו סגירה בשל היעדר ראיות. כדי לנקות את שמכם הטוב וכדי ליצור לעצמכם אפשרויות טובות בעתיד, כדאי לפעול לשינוי הסיבה שבגינה נסגר התיק כאשר הסיבה האידיאלית היא : חוסר אשמה.  עו"ד פלילי מור ברכה מעניק ייעוץ וליווי משפטי בבקשות לשינוי עילת סגירת תיקים פליליים.