זימון עדים במשפט פלילי

פקודת הראיות קובעת כי בית המשפט יכול להזמין כל אדם שהוא סבור שיכול לתת עדות שתשפוך אור על עניין פלילי כזה או אחר

בכדי לזמן אדם מסוים למתן עדות בביהמ"ש יש לשלוח הזמנה בכתב ולוודא שהיא חתומה על ידי שופט. במקרה וקיבלתם זימון שכזה מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי שיבחן את התמונה וינחה אתכם מה צפוי לכם וכיצד עליכם לנהוג. חשוב לזכור שלעדות בבית המשפט יש השפעה מכרעת (גם אם אינכם חלק ישיר בהליך המשפטי), וחשוב להתייחס אליה בכל הרצינות הדרושה.
מה אומר החוק על זימון עדים במשפט פלילי?
חוק סדר הדין הפלילי מ-1982 הוא שמסדיר את כל התחום של הזמנת עדים במשפט פלילי. החוק קובע מפורשות איך יש לזמן עדים וגם את מי ניתן לזמן. לפי החוק ניתן להזמין כל מי שיכול להועיל לבירור שאלה כלשהי הקשורה למשפט. את הזימון ניתן להגיש בעל פה או בכתב כאשר הזמנה בכתב תהיה חתומה על-ידי שופט על ע"י בית המשפט. גם שוטר רשאי להזמין עדים מטעם התביעה באמצעות חתימת השוטר. בהודעת הזימון יימסרו פרטים טכניים הכוללים את שם העד, בית המשפט והמקום והשעה שעליו להתייצב בהם. בנוסף לכך קובע החוק שניתן להורות לעד להמציא מסמכים או מוצגים שנמצאים ברשותו ולהביאם לידי בית המשפט.

כך תתכוננו לקראת מתן עדות במשפט פלילי
גם אם אין לכם שום קשר ישיר לביצוע העבירה, ורק אם "רק" עברתם שם במקרה, אתם יכולים להיחשב עדין במשפט פלילי וכל דבר שתגידו עשוי להיות בעל השלכות מרחיקות לכת. מתן עדות במשפט דורש הכנה מקדימה ובעיקר כדאי שתדעו מול מה אתם עומדים ומה מצפה לכם. את ההכנה הטובה ביותר יוכל לעשות לכם  עו"ד פלילי שבקיא בפרטי החקירה ובפרטי התיק. הוא יוכל לתאר לכם לקראת מה אתם הולכים, לצפות מה תישאלו ולהנחות אתכם מהי הדרך הטובה ביותר להגיב. ההכנה הזו היא משמעותית ביותר ויכולה למנוע עדות שלא תתאם את המציאות כפי שאתם רואים אותה.

ייעוץ משפטי לעדים במשפט פלילי
פגישת ייעוץ משפטי לפני מתן עדות היא הכרחית וגורלית וממש לא כדאי לוותר עליה. זו יכולה להיות פגישה חד פעמית או סדרת של של מספר ייעוצים שיסייעו לכם להתמודד באופן הטוב ביותר עם החקירה הצפויה לכם. אם אתם עדים מטעם ההגנה תוכלו להיעזר בעו"ד שמייצג את הנאשם שהוא כבר בקיא בפרטי התיק. כמובן שגם תוכלו להיעזר בעו"ד אובייקטיבי שייתן לכם ייעוץ משפטי לקראת מתן עדות בבית המשפט. כך או אחרת אל תוותרו על כך שכן ייעוץ כזה חשוב ומהותי בכל תיק פלילי.