זימון עדים במשפט פלילי

פקודת הראיות קובעת כי בית המשפט יכול להזמין כל אדם שהוא סבור שיכול לתת עדות שתשפוך אור על עניין פלילי כזה או אחר

בכדי לזמן אדם מסוים למתן עדות בביהמ"ש יש לשלוח הזמנה בכתב ולוודא שהיא חתומה על ידי שופט. במקרה וקיבלתם זימון שכזה מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי שיבחן את התמונה וינחה אתכם מה צפוי לכם וכיצד עליכם לנהוג. חשוב לזכור שלעדות בבית המשפט יש השפעה מכרעת (גם אם אינכם חלק ישיר בהליך המשפטי), וחשוב להתייחס אליה בכל הרצינות הדרושה.