הסבר על מעצר עד תום הליכים

לא בכל מקרה יאושר מעצר עד תום ההליכים וזה יקרה במקרה בו יתעורר חשד לשיבוש הליכי חקירה או לפגיעה נוספת במידה והחשוד לא יהיה במעצר.

אדם נחשב לחף מפשע עד אשר הוכחה אשמתו ולכן הוא יכול ואמור להיות חופשי עד שתוצאות המשפט יקבעו אם הוא אשם או זכאי. עם זאת, יהיו מקרים בהם החשדות יהיו חמורים במיוחד והתנהלות חופשית של החשוד עלולה לפגוע בהמשך החקירה או בשלום הציבור. במקרים אלו ייעצר החשוד וישלל החופש שלו עוד לפני סיום המשפט. ישנו מעצר ימים שניתן עם תחילת החקירה והוא מוגבל בזמן. כלי נוסף שיש לתביעה הוא צו מעצר עד תום ההליכים והוא ניתן לאחר הגשת כתב האישום ועד לתום ההליכים המשפטיים, קרי סיום המשפט. בניגוד למעצר ימים, אין צורך לחדש צו מעצר זה בכל כמה ימים, אך יש להתחיל במשפט בתוך 30 יום.  במידה וזה לא קורה יש לבקש הארכת מעצר נוספת או לשחרר את החשוד ממעצר. במידה והמשפט קבע שנאשם אכן אשם הוא יישאר במעצר עד מתן גזר הדין. במידה והנאשם זוכה הוא ישוחרר ממעצר באופן מיידי.

באילו מקרים ניתן צו מעצר עד תום ההליכים?
אישור מעצר עד תום ההליכים יקרה במקרים בהם החשדות הם חמורים במיוחד והנזק מהישארות האדם חופשי עשוי להיות גדול ביותר. כדי שיאושר צו מעצר עד תום ההליכים צריך להתקיים בסיס עובדתי ברמת וודאות מספקת שאכן בוצעה עבירה ברת מעצר. כמו כן צריך להיות מצב בו אין חלופה אחרת שתענה על הדרישות, פרט לאותו מעצר. מדובר בכלי משפטי חשוב אך בעל משקל רב ולכן הוא לא ניתן ללא סיבות מספקות.

האם אפשר להשתחרר ממעצר עד תום הליכים?
במידה ולא התחיל משפט בפרק זמן של 30 ימים מהגשת כתב האישום וביצוע מעצר עד תום ההליכים יכול החשוד להשתחרר ממעצר, בערבות או שלא בערבות. כמובן שזה לא יקרה באופן אוטומטי אלא רק אם לא תוארך תקופת המעצר, דבר שהוא בעל סיכויים גדולים יותר. דרך נוספת להשתחרר ממעצר עד תום הליכים היא באמצעות הגשת ערעור שהתקבל.

אפשרויות ערעור על צו מעצר עד תום ההליכים
במידה וסבורים החשוד ועורך דינו כי ניתן צו מעצר עד תום הליכים שלא בצדק, ניתן להגיש ערר על כך. את הערעור נגיש לבית המשפט שלא קבע את צו המעצר. כך למשל אם בית המשפט השלום נתן את הצו, בקשת הערעור תוגש לבית המשפט המחוזי. אם בית המשפט המחוזי נתן את הצו, הערעור יוגש לבית המשפט העליון. סיכויי הצלחת הערעור תלויים בראיות ובטיעונים שיציג החשוד ורק במידה והם יהיו משכנעים, הבקשה תאושר והוא ישוחרר ממעצר. שימו לב כי אין זה אומר שהמשפט יבוטל אלא רק שהוא לא ישהה במעצר במהלכו.