סגירת תיק פלילי

אנחנו לא נוותר במלחמה על שמכם הטוב!

תיק פלילי עשוי לפגוע בסיכויים לקבלה למקום עבודה מסוים, לפגוע בשם הטוב, להרוס יחסים עם חברים ולגרור נזק נוסף. ישנן סיבות רבות שבגינן תוכלו לפעול לסגירת התיק הפלילי שנפתח נגדכם באופן שלא יעיב על עתידכם ועתיד בני המשפחה שלכם. צרו קשר כדי שעו"ד מור ברכה יבחן את התמונה במלואה ויפעל באופן מקצועי לטובת סגירת התיק או מחיקת הרישום הפלילי.