פתח תפריט

עתירות אסירים

עתירות אסירים מוגשות כדי לשמור על זכויותיהם וצרכיהם של אסירים בזמן שהותם במשמורת שב"ס, ובין היתר:
  • חופשה
  • אירועים משפחתיים
  • טיפול רפואי/נפשי
  • השתתפות/מניעת השתתפות בקבוצות טיפוליות
  • העברת בית סוהר/מניעת העברה לבית סוהר
  • אגפים (הפרדה, בידוד)
עתירת  אסיר יכול שתוגש על ידי האסיר עצמו או על ידי בא כוחו וחלים עליה כללי המשפט המנהלי.

העתירה תתברר מול שופט יחיד בבית הסוהר בו שוהה האסיר או בבית המשפט המחוזי אשר בתחום סמכותו נמצא בית הסוהר בו שוהה האסיר. בהליך זה תיוצג המדינה על ידי נציגי הפרקליטות או על ידי נציגי שב"ס, והכל בהתאם לנושא העתירה. 
אין הגבלה על מס' העתירות שאסיר יכול להגיש.
צרו איתנו קשר