פתח תפריט

עיכוב הליכים

אחד הכלים העומדים לרשות עו"ד פלילי במסגרת ההליך המשפטי היא בקשה לעיכוב הליכים.

הנושא מוסדר בסעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982"בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט; הוגשה הודעה כאמור יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט".

הבקשה לעיכוב הליכים מוגשת ליועץ המשפטי לממשלה אשר יש בידו להחליט האם לעכב את ההליכים המשפטיים, האם לאו.

באם היועץ המשפטי לממשלה דחה את הבקשה הרי שההליכים ממשיכים כרגיל.

באם היועץ המשפטי לממשלה קיבל את הבקשה "ההליכים יעוכבו" ובכך הגיע ההליך המשפטי לכדי סיום.

מבחינת גיליון הרישום הפלילי, התיק יופיע תחת הכותר: "עיכוב הליכים".
צרו איתנו קשר