פתח תפריט

מחיקת רישום פלילי

מנקים את כל מה שאפשר העבר וממשיכים קדימה

רישום פלילי הוא למעשה תיעוד של העבירות וההרשעות המשפטיות שיש לאדם מסוים. הרשעה או רישום פלילי עשוי לפגוע בקבלה לעבודה ובשם הטוב של אותו אדם. 
הבשורה הטובה בנושא זה שיש דרכים להתמודד עם רישום או הרשעה פלילית ולהוביל למחיקתו.  

דרכים למחיקת הרשעות פליליות:
תיק אשר הסתיים בהרשעה פלילית מחיקת הרישום הפלילי תהיה בד"כ ארוכה וכרוכה בסיום תקופת ההתיישנות והמחיקה (אשר בד"כ אורכות זמן רב).

קיימות 2 דרכים למחיקת הרישום הפלילי:
בקשה לביטול רישום פלילי - הבקשה מופנית למדור רישום פלילי במשטרת ישראל.
בקשת חנינה - הבקשה מופנית לנשיא המדינה אשר מוסמך לקצר את תקופות ההתיישנות 
והמחיקה  אשר בסיומן נמחקת הרשעה פלילית.


איך מוחקים תיק שלא הוגש בו כתב אישום? 
תיק שנפתח נגד חשוד ולא הוגש בו כתב אישום יותיר רישום פלילי (תחת כותר תיקים סגורים). אחת הדרכים להתמודד עם בעיה זו היא בקשה לשינוי עילת גניזה. למה? כי תיק שנסגר בעילה של העדר אשמה להבדיל מעילות הסגירה (חוסר ראיות מספיקות וחוסר עניין לציבור) יימחק מרישומיה הפנימיים של משטרת ישראל ויותיר את גיליון האישום הפלילי נקי. 


צרו איתנו קשר