פתח תפריט

צו איסור פרסום

יש מקרים בהם צו איסור פרסום יהיה כל-כך קריטי עד שהוא יוכל להציל חיים

ברוב המקרים דיונים בתי משפט יהיו גלויים לעיני כל כחלק מעקרון פומביות הדיון המגלם את אחת מהזכויות הבסיסיות במשטר דמוקרטי והיא זכות הציבור לדעת.נושא איסור הפרסום מוסדר בסעיף 70 לחוק בתי המשפט, ולפיו  במקרים מסוימים יוצא צו איסור פרסום אשר מטרתו הגנה על אינטרסים של הציבור.  

חשוב לדעת כי העונש על הפרת צו איסור פרסום הוא עד 6 חודשי מאסר או עד שנת מאסר כאשר מדובר בהפרת צו בעניינם של קטינים. 

זקוקים לייעוץ נוסף או לליווי במטרה להוציא צו איסור פרסום או להביא לביטולו? עו"ד מור ברכה זמין עבורכם עם ניסיון וידע בתחום זה.
מקרים שבהם יורה בית המשפט על צו איסור פרסום 
בית המשפט יכול להורות על מתן צו איסור פרסום במקרים שונים, ובין היתר: פגיעה בביטחון המדינה, מניעת פגיעה ושיבוש של חקירה מתנהלת, מניעת פרסום אשר יש בו כדי להוביל לסיכון חיים אדם או לפגיעה חמורה בפרטיות, מניעת פרסום שמו ופרטיו של חשוד טרם הגשת כתב אישום, בעניינם של קטינים ועוד.  

דברים שכדאי לדעת על צווי איסור פרסום
צו איסור פרסום  זה יכול להיות לקבל ביטוי במספר דרכים כפי שצוין לעיל, בין באיסור פרסום כולל ובין באיסור פרסום של פרטים בודדים. 

בית המשפט אליו הוגשה בקשה לצו איסור פרסום יבחן את כלל הנתונים ויאזן את האינטרסים השונים.  
צרו איתנו קשר