עבירות רכוש

רכושו של אדם נחשב לחלק בלתי נפרד מזכויותיו ולכן מקרים של פגיעה ברכוש נחשבים לעבירות פליליות

עבירות רכוש כוללות בתוכן פגיעה בקניין וברכוש באופן בגורם נזק ישיר או עקיף לאדם. העונשים על עבירות מסוג זה תלויים בחומרת העבירה ובכל מקרה של מעורבות בעבירות רכוש מומלץ להצטייד בעו"ד פלילי בעל ניסיון בטיפול במקרים דומים.