עבירות מין

בתוך המכלול של עבירות אלימות נמצאת גם הקטגוריה של עבירות מין

אלו עבירות שנחשבות לחמורות במיוחד בעקבות הפגיעה הפיזית והנפשית שהן גורמות לקורבנות. בין אם אתם בצד הנפגע ובין אם בצד הנאשם מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי שידע לשמור על האינטרסים שלכם ולייצג אתכם בצורה מקצועית ורגישה תוך מיצוי כל האפשרויות המשפטיות.
סוגי עבירות שנחשבות לעבירות מין
הקטגוריה של עבירות מין היא רחבה במיוחד וכוללת תחתיה מספר רב של סוגי עבירות שנחשבות לעבירות פליליות. אלו יכולות להיות עבירות אונס, אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשים מגונים, עבירות גילוי עריות, מעשי סדום, עבירות מין בקטינים, מעשה מגוני בפומבי, עבירות מין באינטרנט ועוד. ישנן עבירות נוספות שנחשבות להטרדה מינית ולמרות שהן חמורות פחות מי שמבצע אותן צפוי לעונשים כאלו ואחרים. פגיעות כתוצאה מעבירות מין מותירות צלקות נפשיות ופיזיות ועל כן הטיפול בהן נעשה בחומרה וברצינות רבה.

מה אומר החוק על עבירות מין שבוצעו ברשת האינטרנט?
בשנים האחרונות נכנסו לקטגוריה של עבירות מין גם עבירות שבוצעו דרך רשת האינטרנט. עם התפתחות הטכנולוגיה התפתחו והשתכללו גם עברייני המין והציבו אתגרים חדשים בפני מערכת החוק. יחידות למיגור התופעה הוקמו בשנים האחרונות במטרה לתפוס את עברייני המין שפועלים מאחורי מסך ומקלדת. החוק רואה בחומרה רבה עבירות מין באינטרנט ולמעשה אין כל הבחנה בין מי שמבצע אותן דרך המחשב ובין מי שמבצע אותן באופן ישיר. העונשים הם אותם עונשים וחומרת העבירה היא זהה.

מה העונשים על עבירות מין?
העונשים על עבירות מין תלויים במספר גורמים וקשורים בחומרת העבירה ובנסיבות נוספות. גם לעו"ד שייצג את הנאשם יש חלק בעונש שיתקבל כאשר עו"ד פלילי מומחה בייצוג עבירות מין יוכל לפעול למזעור הנזקים וצמצום העונש. החוק לא מגלה סלחנות בכל מה שקשור לעבירות מין והנאשמים צפויים לעונשים כבדים שכוללים שנות מאסר רבות במיוחד.