פתח תפריט

זומנת לחקירה במשטרה? כך תנהג

לרוב, אזרח הנקרא למשטרה יתקשה להתמודד עם החקירה משטרתית והחוקרים, ועלול להפליל את עצמו.  חקירה משטרתית היא אירוע מבלבל, מפחיד אשר יכול להיקרות בדרכו של כל אחד ואחד. כדי להתגבר על תחושות אלה ו"לצלוח" את החקירה לפניכם  חמש עצות חשובות להתמודדות עם חקירה.

היוועצות עם עורך דין - זומנת לחקירה? הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא לפנות לעורך דין על מנת לקבל ייעוץ משפטי לפני החקירה. עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה, יגבש אסטרטגיה משפטית מתאימה למקרה הספציפי, יכין וינחה אותך באשר לצפוי לך, יסייע במה ואיך לספר לחוקריך ויעמוד על זכויותיך. אל תמסור את גרסתך מתוך מחשבה או הנחה מה ידוע לחוקריך ומה לא, שכן אין לך כל יכולת לדעת מה ידוע לחוקריך , אם בכלל.

מסירת גרסה – מרבית החשודים אשר נקראים לחקירה משטרתית  "מתפתים" למסור גרסה מההבנה כי מסירת גרסה תרחיק אותך מהחשד לביצוע העבירה ותוכיח לחוקריך כי אינך קשור לאירוע. מסירת גרסה ללא היוועצות בעו"ד עשויה להזיק יותר מאשר לתרום, ולעיתים אף לחזק את החשדות נגדך. אם אינך משוכנע בגרסתך ותר עליה ושמור על זכות השתיקה .

זכות השתיקה – כפי שציינו מסירת גרסה ללא היוועצות בעו"ד עשויה לסבך חשוד יותר מאשר להיטיב עימו בטח ובטח כאשר מדובר בחשו שלא מורגל בחקירות משטרתיות ומצוי בתחושות של הלם ובלבול. ולכן עדיף לשמור על זכות השתיקה עד לפגישתכם עם עורך הדין. במצב דברים בו נעצרת בטרם נועצת עם עורך דין בקש מהחוקרים את זכותך החוקית להתייעצות עם עורך דין לפני החקירה ובינתיים שמור על זכות השתיקה.

תרגילי חקירה – תפקידם של החוקרים הוא איסוף ראיות. חוקרים מיומנים יודעים כיצד להפעיל לחץ על חשודים ולנתב את החקירה למחוז חפצם. לחוקרים יש שיטות ותרגילי חקירה רבים ומגוונים כמו "שיחת מסדרון", מדובבים, מפגש אקראי של חשודים ומתלוננים ו"עימותים". תכליתם של תרגילי החקירה הוא "הוצאת" מידע מהחשוד. לכן חשוב לזכור שהשוטר/חוקר אינו חבר שלכם, אין להתמסר אליו ולא לנדב שום מידע שלא כצורך. אין להתפתות להבטחות חוקרים כי הם "רק רוצים בטובתך" או "תיכף החקירה מסתיימת והסיפור מסתיים". החוקרים הם לא חברים שלכם ולא עומדים לצדכם. באותה נשימה חשוב לומר כי יש להימנע מהתנהגות חצופה ולא מכובדת כלפי החוקרים/השוטרים  שכן הדבר יכול לבוא בעוכריכם.

תא מעצר, זהירות! – החקירה הסתיימה? נעצרת והועברת לתר מעצר ? עצור! וחשוב פעמיים! לא פעם בתא המעצר שוהים "חשודים" נוספים. נהג לפי המשפט "כבדהו וחשדהו".  זכור! אינך יודע מי הם ולמה הם שם. החוקרים יכולים לנצל את תא המעצר כדי להשיג את שלא הושג בחקירה אם על ידי הקלטה של ממל השיחה ואם על ידי הכנסה של מדובבים שתפקידם הוא לדלות מהחשוד הודאה בדרכים שונות אם ברכישת אמונו ואם בגילוי אמפתיה. 
החקירה המשטרתית לאו דווקא מסתיימת בחדרי החקירות ולא אחת "ממשיכה" גם בתא המעצר.

חקירה היא לא דבר קל, ויש להתייחס אליה במלוא הרצינות. ייעוץ משפטי לפני חקירה והקפדה על הכללים כפי שהובאו לעיל עשויים לסייע לצלוח את החקירה המשטרתית. 
צרו איתנו קשר