פתח תפריט

זכויות קטינים בהליך הפלילי

עניינם של קטינים בהליך הפלילי שונה מעניינם של בגירים בהליך הפלילי.

הדין הפלילי מעניק לקטינים זכויות ייחודיות אשר תכליתן לשמור על שלומו ורווחתו של הקטין בהליך הפלילי. לפניכם מספר נקודות מרכזיות בעניינם של קטינים בהליך הפלילי:
 • אחריות פלילית של קטינים חלה מגיל 12 ומעלה.
חקירת קטין:
 • חקירת קטין מחייבת הודעה להוריו או לקרוב משפחה בגיר. כמו כן, אין להתחיל בחקירה מבלי שנמסרה על כך הודעה כאמור, אלא במקרים חריגים.

 • לקטין עומדת זכות כי במהלך חקירתו תהיה נוכחות של הוריו בחקירה, זאת בהעדר חריגים.

 • ככלל, שעות חקירת קטינים מוגבלות:
  - קטין מתחת לגיל 14 ייחקר עד השעה 20:00.
  - קטין מעל גיל 14 ייחקר עד השעה 22:00.
מעצר קטינים:
 • מעצר קטין יבוצע ככלל בשעות היום.
 • מעצר יזום של קטין יבוצע על ידי חוקר נוער.
 • אין לכבול קטין עצור במקום ציבורי אלא אם לא ניתן להשיג את מטרת הכבילה בדרך פוגענית פחות. הכבילה תהייה לפרק הזמן הקצר ביותר הדרוש
 • מעצר קטין לא יבוצע בבית ספר, במקום עבודתו או במקום המשמש מפגש לבני נוער. אלא במקרים חריגים.
 • מעצר קטין ייעשה רק כאשר אין חלופה אחרת ויהא מצומצם עד כמה שניתן.
 • קטין מתחת לגיל 14 ייעצר עד 12 שעות וניתן להאריך את המעצר ב 12 שעות נוספות.
 • קטין מעל גיל 14 ייעצר עד 24 שעות וניתן להאריך את המעצר ב 24 שעות נוספות.
לסיכום:
כפי שהוסבר לעיל, בהליך הפלילי קיימות זכויות ייחודיות לקטינים שנועדו לשמור על שלומם ורווחתם של הקטינים. אולם, חשוב להבין כי זכויות אלה אינן תמיד נשמרות במלואן על ידי המשטרה, וכן כי זכויות אלה אינן מוחלטות וכי בהתקיימם של חריגים ניתן "לעקוף" זכויות אלו.

כך או אחרת, ולמרות הזכויות הייחודיות לקטינים בהליך הפלילי אין הדבר אומר כי הקטין אינו חשוף לענישה לרבות עונש מאסר. לפיכך, עם קבלת זימון לחקירה, כדאי לפנות לעורך דין פלילי המתמחה בייצוג קטינים אשר יעניק ליווי משפטי צמוד ויעמוד על זכויותיו של הקטין לאורך ההליך הפלילי.
צרו איתנו קשר