גבולות האחריות הפלילית

אם קטין ביצע עבירות פליליות ניתן להעמיד אותו לדין? ומה קורה במקרה שמישהו לא ביצע את העבירה באופן ישיר אבל בהחלט סייע למבצע, או לפחות ידע על הדברים?

מה העונשים הצפויים למי שהיה שותף לביצוע עבירה? ומהי בכלל אחריות פלילית? אין ספק שמדובר בשאלות חשובות במיוחד ובמידע שעל כל אזרח להכיר. עו"ד מור ברכה מנסה לעשות סדר בדברים: עבירות פליליות הוגדרו כמכלול של מעשים שעשויים לפגוע בסדר הציבורי ולגרור נזקים כבדים לבני אדם ולחברה. כאשר אדם הורשע בביצוע התנהגות פלילית הוא למעשה יהיה אשם בפלילים ויישא על כתפיו אחריות פלילית. רק אדם בעל כשרות פלילית (אדם בגיר בעל חופש בחירה) יכול לשאת באחריות פלילית. האחריות תגיע בצורה של עונש, אך גם כאן המצב אינו פשוט כל-כך. יהיו מקרים בהם יהיה יותר מאדם אחד שיישא באחריות הפלילית על אותו מעשה, ויהיו מקרים בהם אדם שלא ביצע את המעשה באופן ישיר הוא זה שיישא באחריות. בוא ננסה להסביר.

מהם גבולות האחריות הפלילית?
אחריות פלילית, כאמור, לא תמיד תוטל על אדם אחד אפילו אם הוא האחראי הישיר לביצוע העבירה. חוקי מדינת ישראל רואים גם במי שסייע, שידל, שלח את אותו אדם או ידע על הכוונה לבצע עבירה, נושא באחריות פלילית. זו דוגמה ראשונה להרחבת גבולות האחריות הפלילית כאשר גם הם צפויים לעונשים הקבועים בחוק. עניין זה נועד כדי ליצור הרתעה ובניסיון לצמצם ככל האפשר את האפשרות והסיכויים לביצוע עבירות פליליות. התנהגות פלילית מוגדרת כביצוע מעשים שנכללים תחת הקטגוריה של מעשים פליליים שהם בהכרח יכולים לפגוע באחרים או בסדר הציבורי הקיים. לא כל אדם יכול לשאת באחריות פלילית ועל בית המשפט לקבוע האם הוא כשיר לכך לפני שהוא מטיל עליו את האחריות. דוגמה נוספת להגדלת גבולות האחריות הפלילית ניתן לראות בכך שגם מי שהתכוון לבצע מעשה פלילי (ולא ביצע אותו בפועל) יכול לשאת בעונש ובאחריות הפלילית.

מי נושא באחריות פלילית במקרה של ביצוע עבירות על-ידי קטינים?
אי אפשר לדבר על גבולות האחריות הפלילית מבלי לעסוק במקרה של קטינים. על פי החוק קטין שעוד לא מלאו לו 12 שנים לא יכול לשאת באחריות פלילית. גיל האחריות הפלילית עומד על 12 שנים ולפני גיל זה לא ניתן להגיש כתב אישום ולנהל משפט פלילי. במידה וקטין מתחת גיל 12 מעורב בביצוע עבירות פליליות לא ניתן להטיל עליו אחריות ויהיו מקרים בהם הוריו יוענשו. שימו לב שלא ניתן להטיל אחריות פלילית על הורים של קטינים, אך ניתן להטיל עליהם עונשים עקיפים כמו חיוב הוצאות משפט או תשלום פיצויים לנפגעי עבירה. בכל מקרה לא הם אלו שיישאו באחריות הפלילית על המעשים שביצעו ילדיהם הקטינים. זהו מקרה קלאסי של הגבלת אחריות פלילית ואי אפשרות להעביר אותה לאדם שלא היה מעורב כלל בביצוע המעשים.

מה חלקו של עו"ד פלילי באפשרויות להטלת אחריות פלילית?
אחריות פלילית היא תוצאה של משפט פלילי, כלומר במשפט יקבע מי נושא באחריות הפלילית ומה העונש הצפוי לו. עו"ד פלילי הוא דמות מפתח בסיפור הזה והאופן בו הוא יעבוד יכול להשפיע על התוצאות הסופיות. תפקידו להנחות את החשוד או העד כיצד לנהוג בחקירות ובמהלך המשפט באופן שעשוי להשפיע על התוצאות. בכל מקרה של חקירה פלילית או מעורבות בעבירות פליליות יש להתייעץ במהירות האפשרית עם עו"ד פלילי בעל ניסיון. המהירות במקרה הזה היא חשובה במיוחד ויכולה למנוע טעויות קריטיות שעלולות להוביל לתוצאות בלתי הפיכות.