תקיפה סתם - קטין ע"י אחראי

לקוח המשרד נחקר בגין חשד לביצוע עבירה של תקיפה סתם – קטין ע"י אחראי. בסיום חקירתו ומשהועבר התיק לפרקליטות ניהל משרדנו מו"מ מול נציגי הפרקליטות והושגה הסכמה כי בכפוף להליך טיפולי שיעבור לקוח המשרד ייסגר תיק החקירה כנגדו ללא הגשת כתב אישום.

תוצאה
לקוח המשרד עבר הליך טיפולי ומסמכי הטיפול הוגשו לנציגי הפרקליטות.
בהתאם להסכמות ועל אף העובדה כי קיימות ראיות המספיקות להעמדת הלקוח לדין פלילי הוחלט על סגירת התיק בעילה של מכלול הנסיבות אינן מצדיקות הגשת כתב אישום.