פתח תפריט

וועדת שחרורים - עבירות שוד

שחרור מוקדם - 57 חודשי מאסר בגין עבירות שוד

לקוח המשרד פנה למשרדנו לאחר שנידון ל 57 חודשי מאסר בפועל בגין עבירות שוד ועבירות נוספות. לחובת האסיר היו מידעים מודיעיניים שליליים וכן דוחות בדבר התנהגות שלילית אשר בגינם הוצא מסבב חופשות.
משרדנו ליווה את האסיר במשך תקופת מאסרו, הוביל לחזרתו לסבב חופשות על ידי הזמת המידעים המודיעיניים ודאג לשילובו של האסיר בתוכניות שיקום וקבוצות טיפוליות.  

למרות התנגדותה של הפרקליטות הורתה וועדת השחרורים על שחרורו המוקדם של האסיר (19 חודשים טרם שחרורו הרשמי)

עמוד 1

עמוד 2

עמוד 3

עמוד 4

עמוד 5
צרו איתנו קשר