פתח תפריט

עבירת החזקת נשק - שחרור ממעצר ואמירה שאין חשד סביר

לקוח המשרד נעצר בחשד לביצוע עבירה של החזקת נשק לאחר שנתפס נשק רובה ציד דו קני בסמוך לביתו

משרדנו טען במסגרת דיון המעצר שאין כל חשד סביר לביצוע עבירה של החזקת נשק שלא כדין וכי בנסיבות בו נתפס הנשק אין כדי לקשור את הנשק ללקוח.  

בית המשפט קיבל את טענות ההגנה כולם באומרו כך: "... ואולם לא מצאתי אפילו בדל ראיות הקושרות את החשוד לנשק שנמצא. לא די בחשד סתמי שהנשק הוא של החשוד כדי לעצור אותו...", והורה על שחרורו בתנאים כאשר גם בקשת היחידה החוקרת לעיכוב ביצוע נדחתה.

מדובר בהחלטה חריגה בשימת לב לכך כי החשוד שוחרר במסגרת דיון המעצר הראשון כאשר מדובר בעבירות נשק, ובנוסף בשים לב כי בית המשפט דחה את בקשת היחידה החוקרת לעיכוב ביצוע. לאחר שקבע כי חומרי החקירה שהונחו בפניו לא מבססים כל חשד סביר לביצוע העבירה.

עמוד א


עמוד ב


צרו איתנו קשר